Categories
Algemeen

Vertraagde oplevering

Toen we in december verhuisden naar de Wijnhofstraat hoopten we medio maart/april weer volop in bedrijf te zijn. Maar nee, alles staat nog net zo opgeslagen als we het er in december hebben neergezet. Meerdere overlegmomenten met de gemeente hebben niet geleid tot toestemming om de werkplaats te mogen inrichten en op te starten.

Oorzaak is het feit dat er financieel en juridisch nog geen overeenkomst is tussen de gemeente (overnemende partij) en het schoolbestuur (eigenaar van het pand). De Gemeente geeft aan dat zij oog hebben voor onze situatie maar dat zij voorlopig niet anders kunnen. Tijdens een overleg op 4 april tussen beide partijen is het verschil wel kleiner geworden maar nog niet zo klein gemaakt dat er een overeenkomst mogelijk was. Eind volgende week, tijdens het volgende overleg, is het de bedoeling dat er een besluit genomen wordt

Veel vrijwilligers staan klaar om aan de slag te gaan, zodra we groen licht krijgen van de Gemeente. Dank daarvoor. De plannen liggen klaar, dus we kunnen snel schakelen. Degenen die zich hebben opgegeven voor cursussen zullen op dat moment direct benaderd worden.

We blijven optimistisch op het snel bereiken van een overeenkomst tussen de gemeente en het schoolbestuur. Geen van beiden is gebaat bij het lang uitblijven van een overeenkomst.

We houden jullie op de hoogte!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *